VAIKŲ pareigos

 • Nevėluoti į pamokas
 • Įdėmiai klausytis mokytojos
 • Sistemingai lankyti pamokas
 • Nevalgyti pamokų metu
 • Netrukdyti dirbti savo klasės draugui
 • Ruoštis šventiniams pasirodymams, lankyti repeticijas
 • Pamokų metu kalbėti tik lietuviškai
 • Būti atsargiam (-iai) pertraukų metu

TĖVŲ pareigos ir atsakomybės

 • Namuose kalbėti kuo daugiau lietuviškai
 • Sekti vaikų namų darbus
 • Nevėluoti į pamokas
 • Pasirūpinti, kad vaikas pavalgytų prieš pamoką
 • Sistemingai lankyti pamokas
 • Padėti vaikui ruoštis šventiniams pasirodymams, atvesti į repeticijas
 • Informtuoti mokytoją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jei tai būtina žinoti)
 • Informuoti Saulę Railaitę apie vaiko dalyvavimą ar nedalyvavimą pamokoje
 • Nepalikti vaiko be priežiūros pertraukos metu

MOKYTOJŲ pareigos ir atsakomybės

„Būti įdomiu, profesionaliu, gyvybingu, ieškančiu, atviru kaitai, besimokančiu. Nieko nėra nykiau kaip atsainus, abejingas savo darbui mokytojas.

Dalykiškai stiprus, metodiškai unikalus jis turi norėti būti.

Jo pareiga – g i r d ė t i mokinį, s u p r a s t i jį, dialogiškai jam vadovauti.

Jo pareiga – būti išmintingesniu, kilnesniu, oriu (…).

Būti su savo mokiniu, nepalikti, neapleisti.

Ir svarbiausia – jis turi mylėti mokinį, savo darbą, mokyklą.’’

(Dainora Eigminienė, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė)

Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį